JURIDISKE INFORMATIONER

 

Generelt

Denne hjemmeside (“Siden”) er skabt og styret af La Lorraine Bakery Group NV, med kontor på 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, T +32 (0)54-31 82 00 I F +32(0)54-32 67 85 I BTW BE 412.382.632 I RPR Gent, division Dendermonde og alle direkte eller indirekte ejet koncernselskaber (herefter kaldet ”LLBG”)

De følgende brugsvilkår (“Vilkår”) gælder for Siden. LLBG har retten til på ethvert tidspunkt at modificere og opdatere disse Vilkår og udgive dem på Siden uden yderligere notifikationer. Brugeren af Siden er forpligtet til ved ethvert besøg af Siden at bekræfte om disse Vilkår er blevet opdateret. Brugen af Siden anses for brugerens eksplicitte anerkendelse og accept af den seneste version af Vilkårene.

Det faktum at LLBG på et givent tidspunkt ikke påberåber sig en eller flere af bestemmelserne i disse Vilkår skal ikke på nogen måde fortolkes som delvist eller helt afkald på at kunne støtte ret på bestemmelserne eller Vilkårene i fremtiden.

 

Intellektuelle rettigheder

Tekst, tegninger, foto, film, billeder, data, databaser, software, navne, trade- og domænenavne, brand, logoer og andre elementer på Siden er beskyttet af ophavsretlige og intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører LLBG og tredjeparter. Det er forbudt at opbevare nogen som helst information fra Siden (udover det som kræves for at se siden), reproducere, modificere, udgive, distribuere eller sende, sælge, overføre eller give rettigheder til tredjeparter, uden forudgående accept fra LLBG.

 

Ikke tilladt brug af Siden

Brugeren forpligter sig til ikke at:

  • Forkert eller uretmæssigt bruge informationen;
  • Bruge Siden på en sådan måde at den skades, forvrænges, forstyrres, stoppes eller på nogen som helst anden måde gøres mindre effektiv;
  • Bruger Siden til transmittering eller placering af computer virus, eller transmittering or placering af illegalt eller ulovligt materiale, eller materiale der er på nogen måde upassende (inklusiv men ikke begrænset til materiale der er ærekrænkende, obskønt eller truende i sin natur);
  • Bruge Siden på en sådan måde at den krænker en fysisk eller juridisk persons rettigheder, inklusiv men ikke begrænset til, privatlivskrænkelser og intellektuel ejendom;
  • Brugen siden til at placere eller transmittere materiale til promovering eller reklame uden at bede om forudgående tilladelse fra LLBG, undtagen hvis dette er efterspurgt af modtageren.

Hvis en Bruger tilsidesætter den intellektuelle ejendomsret, andre rettigheder hos en tredjepart eller LLBG, accepterer Brugeren at skadesløsholde LLBG eller tredjeparter og til at holde LLBG eller tredjeparter skadesløs for ethvert krav som resultat af sådan en krænkelse.

 

Persondata – Ekstern Privatlivspolitik

Under visse omstændigheder skal LLBG behandle visse data om Brugeren (”Persondata”). LLBG anser beskyttelsen af privatlivet for disse Persondata som meget vigtigt og forpligter sig derfor til at behandle disse in overensstemmelse med persondataforordningen af 27. april 2016 (også kendt under forkortelsen GDPR).

Som en del af forpligtelsen har LLBG vedtaget en Privatlivspolitik, der i detaljer beskriver hvorfor og hvordan den ovenfor nævnte Persondata vil blive behandlet i denne kontekst, til hvem de kan/vil blive overført og hvad dine rettigheder og forpligtigelser for LLBG er i denne sammenhæng.

Privatlivspolitikken kan ses ved at følge dette link. Vi inviterer dig til at læse Privatlivspolitikken indgående, da den kan indeholde vigtige informationer.

 

Links til andre hjemmesider

Siden kan indeholde hyperlinks til hjemmesider hos tredjeparter, eller kan videresende til dem på anden vis. LLBG har ingen kontrol over indholdet, privatlivspolitiken eller andre karakteristika på disse hjemmesider og er på ingen vis ansvarlige for deres indhold eller karakteristika.

 

Information på Siden

Informationen, software, produkter og service (“Informationen”) tilbudt på eller via Siden kan indeholde uperfektheder af enhver art, på trods af det faktum at alle opgørelser af antal, størrelser, vægt, beskrivelser, tegninger, illustrationer, lagerlister, kataloger og andre indikationer om produkter er udarbejdet med omhyggelighed. LLBG kan dog ikke garantere, at der ikke er afvigelser og kan ikke holdes ansvarlig for slåfejl. Viste eller leverede prøver, tegninger eller modeller er kun indikationer af produktet og binder ikke LLBG på nogen måde. Informationen gives og gengives uden nogen form for garanti.

LLBG er ikke ansvarlig for nogen virus, hvis de opstår på trods af de foranstaltninger opstillet på Siden og fraskriver sig et ethvert ansvar for enhver skade eller tab disse virus kan have forårsaget. LLBG forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre informationen på Siden på ethvert tidspunkt eller tage Siden ned til vedligehold. 

 

Råd via Siden

Hvis et råd er givet direkte eller indirekte via Siden til brug for personale eller forretningsbeslutninger, så er råddet givet uden nogen garantier overhovedet og LLBG kan ikke holdes ansvarlig. Brugen bør altid rådføre sig med en ekspert for yderligere informationer om det råd, som er skræddersyet til det pågældende personale.

 

Links til Siden

Hyperlinks til LLBGs hjemmeside er kun tilladt, hvis disse hyperlinks leder til forsiden på Siden. Deep-links er ikke tilladt uden forudgående samtykke fra LLBG. Brug af Siden på andre sider eller komponenter fra tredjeparts sider (for eksempel ved in-line-link, framing eller på anden vis) er også forbudt.

 

Gældende lov og jurisdiktion

Alle forhold og tvister mellem LLBG og Brugeren om disse Vilkår skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med belgisk ret og skal underlægges den eksklusive jurisdiktion hos retten i Dendermonde.